Live Customer Support

Hoe uw eerste procedure ontwerpen

Cédric Compagnon Updated by Cédric Compagnon

Voordat u een procedure wenst te maken, er moet vastgesteld worden wat in AlarmTILT geïntegreerd zal worden.

Hier moet over nagedacht worden:

 • Heb ik duidelijke plannen of organigrammen om aan mijn projectmanager te geven?
 • Welke ontvangers moeten worden gewaarschuwd worden en onder welke voorwaarden?
 • Wat moet er gebeuren als een ontvanger niet antwoordt?

Nadat u in AlarmTILT® hebt gedefinieerd wat ingesteld moet worden, kan de procedure worden aangemaakt.

 1. Zorg ervoor dat je de procedurebeheerder rol hebt. Controleer uw rol en verander hem indien nodig.
 2. Ga in procedures
 3. Dan procedure toevoegen
 4. Geef een naam aan uw nieuwe procedure
  1. Uitrolstatus: In ontwikkeling betekent dat de procedure zo is gemaakt dat deze niet zichtbaar is voor de Activator, om ongewenste triggering te voorkomen.
Zodra de procedure gesimuleerd en getest is, wijzigt u de status in uitgerold. De procedure kan op elk gestart moment worden door het Activator.

 1. Opslaan en verdergaan, om de stappen van uw procedure te bewerken
 2. Click op Verloop, dan click op het eerste stap die automatisch door het systeem werdt gemaakt S001 / Step1 dit vindt u terug op het grafiek rechts of op het menu-lijst links.

 1. Geef een naam op voor deze stap zoals in het onderstaande voorbeeld.
  Een stap is het verzenden van een mededeling en vereist standaard geen antwoord.
 2. Click op Bericht om het onderstaande dialoogvenster te openen.
  1. Geef deze mededeling een naam
  2. Geef de maximumperiode op waarbinnen deze stap het melding moet verzenden
  3. Kies een contactpersoon
  4. Selecteer de media : de melding zal op deze media worden verzonden en onverwijld tussen elke media.
  5. Bevestig het bericht
 3. Sla uw werk op en vraag aan het systeem om een Verificatie van het procedure te starten.

Vergeet niet om deze procedure uit te rollen zodat hij geactiveerd kan worden door het ACTIVATOR.

Gefeliciteerd, je hebt je eerste procedure ontworpen 🎉

How did we do?

Contact